Tuinonderhoud en -renovatie


Onze vakbekwame hoveniers hebben ervaring met het onderhouden van verschillende soorten tuinen. Dankzij deze ervaring kunnen zij de sfeer in de tuin behouden of terugbrengen. We zien het dan ook als onze taak om u te laten genieten van een verzorgde tuin, ieder seizoen opnieuw!
Wij werken bij voorkeur met accu-gereedschap, dit om geluidsoverlast en uitstoot te beperken.

Met regelmatig tuinonderhoud, zoals onder andere snoeien of bemesten, houdt u de groei en bloei van al het groen in uw tuin in goede conditie. U kunt ons jaarrond inschakelen voor periodieke onderhoudsrondes, maar ook voor incidentele klussen zoals bijvoorbeeld onderhoud tijdens uw vakantie. Kijk per onderhoudstype welke werkzaamheden er o.a. mogelijk zijn:

Gazononderhoud
 • maaien van gras
 • verticuteren van het gazon
 • knippen en snijden van graskanten   
 • aanbrengen van bemesting
 • bestrijden van onkruid  
 • bladblazen
Onderhoud van borders & beplanting
 • onkruidvrij houden van de borders
 • aanbrengen van bemesting en uitvoeren van grondverbetering
 • aanbrengen beplanting
 • snoeien
 • scheren van hagen en snoeien van heggen
 • voorjaars- of winterklaar maken
Onderhoud van heggen, hagen en erfafscheidingen
 • scheren van hagen en snoeien van heggen
 • terugnemen van hagen en heggen voor verjonging
 • rooien
 • aanplanten nieuwe heggen en hagen in diverse maten en soorten
 • plaatsen van kant-en-klaar hagen, bijvoorbeeld hederaschermen
Boomverzorging
 • weghalen van bomen
 • snoeien van bomen
 • snoeien van lei- en fruitbomen
 • opruimen van omgewaaide bomen (b.v. stormschade)
 • wegfrezen van boomstronken
 • versnipperen en afvoeren van tak- en snoeihout
Onderhoud van terrassen, bestrating en overige verharding
 • verwijderen van onkruid (machinaal borstelen)
 • verwijderen van blad (blazen)
 • aanbrengen van waterdoorlatend hard voegzand

Soms is een totale renovatie van de buitenruimte nodig. Bijvoorbeeld als een tuin moeilijke delen heeft, zoals donkere of schrale hoeken. Of als het evenwicht tussen huis en tuin zoek is, bijvoorbeeld na een verbouwing. Ook kan het zijn dat de tuin op leeftijd is en niet langer aansluit bij uw wensen.

We brengen samen met u praktische zaken in kaart zoals gebruiksdoel van de buitenruimte, looplijnen en gewenste uitstraling. Vervolgens kijken we naar de(on-)mogelijkheden van de buitenruimte en maken een inrichtingsplan. Dit wordt met u besproken en waar nodig aangepast. Zodra inrichtingsplan, beplantingsplan en begroting accoord zijn, kan worden begonnen met de renovatie van de buitenruimte. Na de renovatie is goed onderhoud van groot belang om de uitstraling van de vernieuwde buitenruimte in stand te houden. Dit onderhoud is bij Villa Verde in goede handen.

Copyright © 2024 Villa Verde Tuinen - Designed by McVelsen IT Solutions
error: Content is protected !!